Elevhälsa

Elevhälsan i Simrishamns kommun är en central enhet. Alla barn och ungdomar i kommunens förskolor och skolor får tillgång till tvärprofessionell hjälp utifrån ett helhetsperspektiv. Skollagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och nämndsmålen ligger till grund för Elevhälsans uppdrag.

I skollagen tydliggörs Elevhälsans roll, med fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Detta innebär att Elevhälsan ska bidra med skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan i Simrishamns kommun består av Centrala Stödteamet (CST), Mobila stödteamet (MST) och Elevhälsans medicinska insats (EMI).