Lokal barnombudsman

Sedan 2008 har Simrishamns kommun en lokal barnombudsman.

Den lokala barnombudsmannen Sofi AppelkvistMitt uppdrag som lokal barnombudsman utgår ifrån FN:s barnkonvention och jag arbetar för att stärka barnens rättigheter i vår kommun och vara en företrädare för barn upp till 18 år

Jag finns till hands för att lyssna, hjälpa och slussa vidare till redan befintliga funktioner som skolledare, ungdomsråd, socialtjänst, elevhälsovård m.fl. och stödja barn och unga så att de får sina rättigheter tillgodosedda i kommunen. 

En viktig del av mitt arbete är att förmedla kunskapen om barnens rättigheter, genom att samarbeta och utbilda medarbetare och förtroendevalda i kommunen.

Jag har kontor i stadshuset med adress Stortorget 6, men en stor del av arbetstiden befinner jag mig utanför kontoret. Du får gärna kontakta mig på telefon 0414-81 91 70 eller e-post barnombudsmannen@simrishamn.se. Du kan också be dina föräldrar eller någon annan vuxen att hjälpa dig med kontakten.

 Sofi Jonasson, lokal barnombudsman