Logga in - till våra webbtjänster

Som elev eller vårdnadshavare med barn i Simrishamns kommunala skolor har du tillgång till flera av skolornas webbtjänster. Här kan du bl.a. logga in till Dexter och Unikum.

Förvaltningen som aldrig stänger. Med hjälp av webben gör vi expeditionen tillgänglig dygnets alla timmar. Du som redan fått användarnamn och lösenord kan logga in direkt till skräddarsydd information.

Här loggar du in som förälder

Dexter login Här kan du ansöka om barnomsorg, titta på ditt barns placering, fakturaunderlag, klasslista och mycket mer. Under rubriken "Genvägar" kan du välja Barnomsorg, Grundskola eller Gymnasiet.
Dexter e-leg Inlogging till Dexter med MobiltBankID eller Telia.
PLUTTRA Dokumentationsverktyg för förskolan.
Unikum login Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Läs mer här.
Unikum e-leg Inlogging till Unikum med MobiltBankID eller Telia.

Här loggar du in som elev

Skanegy.se Ansökan till gymnasiet. Gör dina gymnasieval på webben.
Unikum login Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Läs mer här.

Här loggar du in som personal

Office365 Din digitala arbetsplats.
PLUTTRA Dokumentationsverktyg för förskolan.
Unikum login Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Läs mer här.
Unikum e-leg Inlogging till Unikum med MobiltBankID eller Telia.


Elevfrånvaro SMS-tjänst

Ny funktion vid elevers ogiltiga frånvaro. Barn-och utbildningsförvaltningen har införskaffat en tjänst som skickar meddelande till vårdnadshavares mobiltelefon (SMS) eller via vårdnadshavares e-post så fort elev har uteblivit från den obligatoriska verksamheten.

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten i grundskolan eller gymnasieskolan är det rektors ansvar att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om detta enligt skollagen 7 Kap 17§ och 15 Kap 16§.

Läs vidare hur detta går till på Skolområde Korsavad och Österlengymnasiet.


Har du frågor om innehållet i webbtjänsten, kontakta respektive skola