Logga in - till våra webbtjänster

Som elev eller vårdnadshavare med barn i Simrishamns kommunala skolor har du tillgång till flera av skolornas webbtjänster. Här kan du bl.a. logga in till Dexter, Unikum, Pluttra, IST Förskola och fritidshem och IST Lämna&Hämta.

Förvaltningen som aldrig stänger. Med hjälp av webben gör vi expeditionen tillgänglig dygnets alla timmar. Du som redan fått användarnamn och lösenord kan logga in direkt till skräddarsydd information.

Här loggar du in som förälder

Dexter login

Här kan du anmäla frånvaro, titta på din elevs schema och klasslista. Under rubriken "Genvägar" kan du välja Grundskola eller Gymnasiet.

Dexter e-leg Inlogging till Dexter med MobiltBankID eller Telia.
PLUTTRA Dokumentationsverktyg för förskolan.
Unikum login Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Läs mer här.
Unikum e-leg Inlogging till Unikum med MobiltBankID eller Telia.
IST Förskola och fritidshem Inloggning till IST Förskola och fritidshem med MobiltBankID eller Telia. Här kan du att hantera ansökan, uppsägning samt inkomstuppgifter för ditt barns placering.
IST Lämna&Hämta Inloggning till IST Lämna&Hämta med MobiltBankID eller Telia. Här registrerar du ditt barns schema på förskolan, familjedaghem och/eller fritidshem.

Här loggar du in som elev

Skanegy.se Ansökan till gymnasiet. Gör dina gymnasieval på webben.
Unikum login Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Läs mer här.

Här loggar du in som personal

Office365 Din digitala arbetsplats.
PLUTTRA Dokumentationsverktyg för förskolan.
Unikum login Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Läs mer här.
Unikum e-leg Inlogging till Unikum med MobiltBankID eller Telia.
 IST Lämna&Hämta

Inlogging till IST Lämna&Hämta. Personal fritidshem

 IST Lämna&Hämta

Inloggning  till IST Lämna&Hämta. Personal förskola


Elevfrånvaro SMS-tjänst

Ny funktion vid elevers ogiltiga frånvaro. Barn-och utbildningsförvaltningen har införskaffat en tjänst som skickar meddelande till vårdnadshavares mobiltelefon (SMS) eller via vårdnadshavares e-post så fort elev har uteblivit från den obligatoriska verksamheten.

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten i grundskolan eller gymnasieskolan är det rektors ansvar att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om detta enligt skollagen 7 Kap 17§ och 15 Kap 16§.

Läs vidare hur detta går till på Skolområde Korsavad och Österlengymnasiet.


Har du frågor om innehållet i webbtjänsten, kontakta respektive skola