Info från Borrby fritidshem

Här kan du läsa våra tidigare infobrev.

Info från fritidshemmet ht 2012

Hänt i veckan v 36 Hänt i veckan v 43 Hänt i veckan v 44
Hänt i veckan v 45    

Info från fritidshemmet vt 2012

Fritidsbladet v 4 Fritidsbladet v 5 Fritidsbladet v 6
 Fritidsbladet v 9  Fritidsbladet v 10  Fritidsbladet v 11
Fritidsbladet v 13  
 

Info från fritidshemmet ht 2011

Fritidsbladet v 38 Fritidsbladet v 39 Fritidsbladet v 40
Fritidsbladet v 41-42 Fritidsbladet v 43 Bilder från v 44
Fritidsbladet v 45 Fritidsbladet v 46-47  

Info från fritidshemmet vt 2010

Fritidsbladet v 2 Fritidsbladet v 3 Fritidsbladet v 4
Fritidsbladet v 5 Fritidsbladet v 6 Fritidsbladet v 7
Fritidsbladet v 8 Fritidsbladet v 9 Fritidsbladet v 10
Smultronet v 11 Fritidsbladet v 11 Fritidsbladet v 12
Smultronet v 12 Påsklov Fritidsbladet v 14
Smultronet v 14 Smultronet v 15 Fritidsbladet v 15
Fritidsbladet v 16 Smultronet v 16 Smultronet v 17
Fritidsbladet v 17 Smultronet v 18 Smultronet v 19
Fritidsbladet v 18 Fritidsbladet v 19 Fritidsbladet v 20
Smultronet v 21 Smultronet v 20 Fritidsbladet v 21

Fritidsbrev från ht 2009

Fritidsbladet v 34 Fritidsbladet v 35 Fritidsbladet v 36
Fritidsbladet v 37 Fritidsbladet v 38 Fritidsbladet v 39
Fritidsbladet v 40 Fritidsbladet v 41 Fritidsbladet v 42
Fritidsbladet v 46 Fritidsbladet v 49  

Fritidsbrev från vt 2009

Fritidsbladet v 6 Fritidsbladet v 7 Fritidsbladet v 8
Fritidsbladet v 9 Fritidsbladet v 10 Fritidsbladet v 11
Fritidsbladet v 12 Fritidsbladet v 13 Fritidsbladet v 14
Fritidsbladet v 15 Fritidsbladet v 16 Fritidsbladet v 17
Fritidsbladet v 18 Fritidsbladet v 19 Fritidsbladet v 20
Fritidsbladet v 21 Fritidsbladet v 22 Fritidsbladet v 23
Sommar på fritids