Borrby fritidshem

I fritidshemmet arbetar: 
Anna Kristoffersson fritidspedagog
Elisabeth Korsdala fritidspedagog
Björn Månsson förskolelärare
Carina Persson fritidspedagog
Anna-Karin Larsson fritidspedagog
Helen Olsson barnskötare
Lena Jönsson barnskötare
Gun Nilsson barnskötare
Camilla Johansson förskolelärare