Skolområde Simrislund

Om fritidshem

På våra fritidshem tränar vi barnen på att ingå i olika sociala sammanhang och att utveckla sin identitet. Vi förenar god omsorg med väl planerad pedagogisk verksamhet. Det informella lärandet dominerar pedagogiken. Välkomna till oss!

Våra fritidshem är indelade i sex avdelningar.

  • Öster - Briggen och Ankaret
  • Väster - Fyren, Bojen och Skutan
  • Fredsdalsskolans fritidshem

FRITIDSHEM INOM SKOLOMRÅDE SIMRISLUND

Ankarets fritidshem 0414-81 96 19, 0709 81 95 89
Bojens fritidshem 0414-81 98 76, 0709 81 95 76
Briggens fritidshem 0414-81 96 18, 0709 81 95 83
Fyrens fritidshem 0414-81 98 89, 0709 81 95 75
Skutans fritidshem 0414-819613
Fredsdalsskolan fritidshem 0709 81 95 13

Skolområde Simrislunds fritidshem

”Enligt skollagen ska fritidshemmen erbjuda barnen en meningsfull fritid. Förutsättningar för att barnen ska uppleva fritiden som meningsfull är att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande där lek och skapande får stort utrymme och formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.”
Skolverkets allmänna råd

För att säkerställa kvaliteten på fritids så har vi infört pedagogiska planeringar. Där blir tillvägagångsättet/aktiviteterna ett medel för att nå målen. Tydliga mål från LGr11 och tydliga målkriterier sätts upp för att kunna säkerställa kvalitèn. Fritids har även fått ett eget kapitel i läroplanen.

Barn och ungdomar behöver rörelse och motion för att må bra och utvecklas. Vi är övertygande om att regelbunden fysisk aktivitet skapar bra vanor och bättre hälsa för resten av livet.

För åk F-3 finns det fritidshemsverksamhet på Simrislundsskolan i Öster och Väster med öppetider 6.30-18.30. För åk 4-6 finns det fritidshemsverksamhet på Fredsdalsskolan. Öppetiderna där är 14.00-17.30 (onsdagar 12.30 - 17.30). Övrig tid erbjuds barnen fritids på Simrislundsskolan. All öppning och stängning sker på Ankarets fritids i Öster.