Sankt Olofs fritidshem

Sankt Olofs fritidshem är en pedagogisk verksamhet som välkomnar elever från 6 år till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Sankt Olofs FTH

Fritidshem Sankt Olof ligger i samma lokaler som Sankt Olofs skola. Man tar emot eleverna efter skolans slut och när skolan har lov. Fritidshemmets uppdrag är att bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Detta sker i samarbete med skolan.

Telefonnummer till fritidshemmet är 0709-81 95 68

Sankt Olofs FTH

Ansökan till plats på fritidshem görs i länken nedan. Här finns även övrig information kring regler och styrdokument för fritidshemmens versksamhet i Simrishamns kommun.

Fritidshem 6-12 år - ANSÖK HÄR. Här finns även övrig information kring fritidshem i Simrishamns kommun.

Sankt Olofs FTH