Gärsnäs Fritidshem

Fritidshemmet Tuvan i Gärsnäs är en pedagogisk verksamhet som välkomnar elever från 6 år till och med vårterminen det år de fyller 13 år.

Gärsnäs Fritids

Fritidshemmet tar emot eleverna efter skolans slut och när skolan har lov. Uppdraget är att bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande. Detta sker i samarbete med skolan.

Gärsnäs Fritids

Telefonnummer till fritidshemmet Tuvan 0709-81 94 74.

Ansökan till plats på Fritidshem görs i länken nedan. Här finns även övrig information kring regler och styrdokument för fritidshemmens verksamhet i Simrishamns kommun.

Fritidshem 6-12 år - ANSÖK HÄR. Här finns även övrig information kring fritidshem i Simrshamns kommun.

Gärsnäs Fritids