Skolområde Nord

Inom Skolområde Nord finns tre fritidshem och som ligger i Gärsnäs, Kivik och Sankt Olof.

I menyraden till vänster hittar du information från fritidshemmen.