Till dig som är 16-20 år och som inte är i utbildning

Informationsansvar för elever

Om du är folkbokförd i Simrishamns kommun och varken går i gymnasieskola eller arbetar/har praktik kan vi hjälpa dig med olika stödinsatser. Detta kan till exempel vara hjälp med studie- och yrkesvägledning, kontakt med arbetsförmedling eller individuell coaching.

Målet är utbildning, arbete eller annan meningsfull sysselsättning.

Kommunen måste också enligt lag veta vad du gör om du är 16-20 år.

Om du är en av dessa ungdomar kommer någon av oss som arbetar med detta inom kommunen att ta kontakt med dig. Du får naturligtvis gärna ta kontakt med någon av oss, Studievägledare Jonna svensson Olin, tfn 0721-80 37 65 eller Andreas Mattsson, tfn 0414-81 95 70.

Vill du veta mer om gymnasiestudier ? På webbplatsen skanegy.se hittar du information om gymnasieskolor och gymnasieprogram i Skåne och västra Blekinge.

Du kan även läsa om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar på Skolverkets webbplats.