Park

KarlaparkenTrädfällning

Vi är mycket restriktiva när det gäller att fälla kommunens träd, men Ibland finns det tillfällen då vi måste göra det. Du hittar mer information om hur vi ser på träd och fällning av träd här. Det finns även en blankett som du kan anväda om du vill göra en förfrågan om trädfällning.  

Gräsklippning

Vad gäller för gräsklippning av kommunens grönytor? Mer information finner du här.