Pågående projekt

Sjöfartsstråket

Sjöfartsstråket är tänkt att bli ett stråk som ska erbjuda möjligheten till en trafiksäker vandring och cykling och som samtidigt ger en upplevelse av en spännande förflyttning. I och med utvecklingen av Sjöfartsstråket ska hamn och strand få en större plats i staden, och längs stråket ska mötesplatser skapas som erbjuder närhet till havet. Stråket sträcker sig från hamnen i söder till Tobisvik i norr, och genomförandet är indelat i etapper.

Etapp ett och två är nu genomförda vilket har resulterat i den tvåfaldigt prisbelönta Tullhusstranden, 3 nya områden för parkering, ny belysning längst Badstigen, ny placering av minigolfbanan, ny gång-och cykelväg samt utbyggnad av bilvägen i området. Till hösten ska tre nya utegym och grillplatser uppföras i området tillsammans med effektbelysning. Se filmen om Sjöfartsstråket här!

Etapp 1 - Tullhusstranden

Etappen med den numera tvåfaldigt prisbelönta Tullhusstranden var startskottet för Sjöfartsstråket. Utformningen är gestaltad av Sydväst arkitektur och landskap, och de har skapat nya möjligheter att vistas i hamnmiljön. De har använt betong och trä, samma material som i den dåvarande hamnen, och har behållit sandstranden som ett mjukt möte med vattnet. I och med projektet har stranden fått sittplatser i söderläge och en avskild promenad till småbåtshamnen, samt ett landmärke i form av en båk.

Tullhusstranden färdigställdes våren 2016, och belönades med Sienapriset 2016 och Skånes arkitekturpris 2017.

Tullhusstranden 1

Etapp 2 - Tobisvik

Detaljplan Tobisvik är nu genomförd och omfattar området från den norra infarten till Tobisvik ner till vändplatsen söder om Tobisviksbadet. Ombyggnationen har resulterat i en ny gång- och cykelväg som skapat en trafiksäkrare miljö, tre nya områden för parkering i området, en ny placering av och nya passager till havet.

Oönskad växtlighet, som till exempel den invasiva tysklönnen och pestskråpen som täcker kanterna mot Tommarpsån, har tagits bort. Många av björkarna längs ån har också drabbats hårt av björksteklar och har därför också tagits bort, på ett kontrollerat sätt. Så många träd som möjligt kommer har sparats och träd har återplanteras. Bland annat kommer al, som trivs vid vattnet, och sälg, eftersom dess pollen är viktig näring för bin och andra insekter, att planteras. Växtligheten har glesats ut så  man kan se Tommarpsån från vägen igen och ge ån den uppmärksamhet den förtjänar. De fällda träden flisas direkt på plats och kommer att bli bränsle till fjärrvärme. 

Följ byggnationen här: Tobisvik under construction del 1

Tobisvik 1

Perspektiv av den nya Tobisvägen.