Offentliga rummet

StorgatanUpplåtelse & tillstånd

Planerar du något arrangemang på allmän plats? Då behöver du tillstånd! Här kan du läsa mer om vad som gäller upplåtelse och tillstånd.

Torghandel

Det finns ett antal platser i vår kommun där du kan bedriva torghandel, både inne i Simrishamn, men också i Kivik och Gärsnäs. Vi har samlat all information du behöver för att kunna bedriva torghandel här.

Lekplatser

Forskning visar betydelsen av barns lek för att närma sig vuxenlivet. Leken är ett effektivt sätt för barn att ta till sig och repetera upplevelser, prova, testa och på så sätt förankra kunskapen inom sig själva och utvecklas som människor. Därför satsar vi på bra lekplatser för våra barn.

Kommunjägare

Uppstår det olägenheter av vilda djur och fåglar finns det olika vägar att gå för att hantera detta. Vi har samlat all information om vad som gäller under kommunjägare.

För häst- & hundägare

Vad gäller för mig som häst- och/eller hundägare i Simrishamns kommun? Här hittar du mer information om rättigheter och skyldigheter för dig som djurägare.