Gata

KristianstadsvägenGatubelysning

Vi arbetar just nu med ett omfattande projekt för att byta ut vår gatubelysning till LED-armaturer. Detta gör vi för att minska energiförbrukningen och förbättra miljön. Vill du veta mer om vårt projekt eller har du hittat en lampa som inte lyser? Vi har samlat all information du behöver och hur du går hur du går tillväga för att felanmäla gatubelysning här.

Beläggningsarbete

Det finns omkring 20 mil gator i Simrishamns kommun. Mellan april och november utförs beläggningsarbete på de gator som bedöms ha behov av detta. Vill du veta mer om beläggningsarbete och vad som görs i samband med dessa? Du hittar mer information här.

Gaturenhållning

Vi är måna om att det ska se snyggt ut i kommunen. Renhållning av kommunens gator sker alltid efter vintern samt på en del gator efter behov. Du hittar mer information om kommunens gaturenhållning.

Rännstensbrunn

Står det vatten på vägen som inte rinner undan när det regnar? Då har det kanske blivit stopp i en rännstensbrunn. I vår kommun finns ett stort antal rännstensbrunnar utplacerade som töms i samband med vårsopning av gatunätet. Uppstår problem vill vi gärna att du anmäler det.

Gräva i vår kommun

Ska du utföra ett arbete där du behöver gräva i allmän platsmark? Då behöver du ansöka om ett grävtillstånd. Sker grävarbetet i, eller i närheten av, allmän väg måste du även ha en s.k. TA-plan. Vi har samlat all information som du behöver när det gäller grävarbete här: Gräva i vår kommun

Väghållare

Funderar du på vem som ansvar för just den vägen där du bor? Det är inte alltid lätt att skilja på vem som är väghållare. Vi har därför samlat information om väghållare här, för att underlätta för dig som medborgare eller besökare i kommunen.

Vägbidrag

Bor du vid en enskild väg? Vi betalar ut bidrag till samfälligheter för den vägsträcka som går från allmän väg till sista permanenta bostadshuset. Du hittar mer information om vägbidrag här.

Vinterväghållning

När röjs min gata och vilket ansvar har jag som fastighetsägare när snön lägger sig? Här reder vi ut de flesta frågor som gäller snörörjning och vinterväghållning i Simrishamns kommun