Gata & park

Här hittar du information om kommunala gator och vägar, parker, torg och lekplatser bland mycket annat. Du hittar även blanketter för grävtillstånd, upplåtelse av allmänmark och tillstånd för torghandel. Om du upptäcker något som är fel eller inte fungerar som det ska i kommunen kan du göra en felanmälan så vi kan rätta till det.

JonebergsparkenAktuellt

Här hittar du information om allt som är aktuellt med projekt, underhåll etc.

Gå till aktuellt.

Pågående projekt

Just nu pågår arbetet med genomförandet av detaljplanen för Tobisvik, etapp två av Sjöfartsstråket.

Gå direkt till pågående projekt.

Trafik

På de här sidorna hittar du information om trafiksäkerhet, vad som gäller för parkering och parkeringsplatser, vägskyltar. Våra lokala trafikföreskrifter och vad som gäller vid flytt av fordon finns också presenterat.

Gå vidare till trafik.

Gata

På de här sidorna får du veta allt som är värt att veta om gatubelysning, rännstensbrunnar, vinterväghållning m.m.

Här finns också information om när vi utför beläggningsarbete och gaturenhållning.

Ska du utföra ett arbete där du behöver gräva i allmän platsmark? Då hittar du information om vad du behöver göra och tänka på här också. Vem som är väghållare (har ansvar för just den vägen) och hur vägbidrag fungerar återfinns också. 

Gå vidare till gata.

Offentliga rummet

Här hittar du allt du behöver veta om de tillstånd du behöver om du planerar något arrangemang på allmän plats. Här finns också information om torghandel i Simrishamn, Kivik och Gärsnäs.

Vad som gäller för dig som häst- och/eller hundägare hittar du också information om, liksom om du har olägenhet av vilda djur och fåglar.

Kommunens lekplatser presenteras också.

Gå vidare till offentliga rummet.

Park

Här får du information om hur vi sköter underhållet i våra parker, med såväl gräsklippning som trädfällning.

Gå vidare till park.