Gata & park

Här hittar du information om kommunala gator och vägar, parker, torg och lekplatser bland mycket annat. Du hittar även blanketter för grävtillstånd, upplåtelse av allmänmark och tillstånd för torghandel. Om du upptäcker något som är fel eller inte fungerar som det ska i kommunen kan du göra en felanmälan så vi kan rätta till det.

Aktuella projekt

Gågatan

Från och med fredagen den 28 april till och med den 15 oktober är Storgatan mellan Järnvägsgatan och hamnen gågata. Det innebär att endast varutransporter tillåtsköra på sträckan. Vill du parkera på parkeringsplatsen vid Stortorget gäller infart endast från Järnvägsgatan. För att nå hamnen kan du förslagsvis köra Stenbocksgatan vid stationen.

Från korsningen Storgatan/Kristianstadsvägen till St Rådmansgatan gäller gårdsgatan. Vi ber alla trafikanter uppmärksamma förändringarna.

llustration: Sydväst arkitektur och landskap