Förvaltare

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

Gode mannen ska hjälpa och bistå sin huvudman (den person som har en god man förordnad) att bevaka hans rätt, förvalta hans egendom och/eller sörja för hans person. Huvudmannen behöver alltså hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person, men har har kvar sin rättshandlingsförmåga.

Den stora skillnaden är, att förvaltare ska förordnas om huvudmannen bedöms "vara ur stånd" att vårda sig eller sin egendom. Den som har förvaltare har helt eller delvis förlorat sin rättshandlingsförmåga, vilket är ett kraftigt ingrepp i den enskildes liv. Oftast försöker man först pröva med ett godmanskap och om det visar sig otillräckligt, begär man hos tingsrätten att förvaltarskap anordnas.

Föräldrabalken säger: "Förmyndare, gode män och förvaltare ska omsorgsfullt fullgöra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde". Man ska alltså alltid ha den enskildes bästa för ögonen vare sig man är god man, förvaltare eller överförmyndare.

Vill du bli god man eller förvaltare?

Det finns för närvarande ett stort behov av fler gode män och förvaltare. Känner du att du skulle vilja ställa upp och hjälpa ytterligare någon person, eller vet du någon annan som kan vara intresserad av uppdrag som god man eller förvaltare? Kontakta överförmyndaren: overformyndare (at) simrishamn.se.

Informationsmaterial från Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.
Rollkoll - Vad gör en god man och förvaltare? Läs det här
Rollkoll - Ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer. Läs det här