Barn som far illa

Det är viktigt att vuxna reagerar när barn far illa.

Om du oroar dig för att ett barn far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig. Du kan ringa eller skriva till oss.

Vad händer sen?

I de fall vi anser att det finns anledning att undersöka saken vidare, påbörjar vi en utredning. Vi pratar då med barnets föräldrar, barnet och personer som har information som kan vara av värde för utredningen.

Mycket sällan leder en anmälan till ett omhändertagande av barnet. Vi försöker istället hjälpa och stötta föräldrarna och stärka det som redan fungera bra i familjen.

Kan jag vara anonym?

Ja, som privatperson kan du vara det. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Vi tycker dock att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn.
Om vi vet ditt namn och du ändå vill vara anonym måste vi göra en prövning av risken att lämna ut ditt namn när den som blivit anmäld begär att få veta det. Beslutet att hemlighålla anmälarens namn går att överklaga. Skälen för att inte tala om vem som anmält ska vara starka; allvarlig risk för hot och våld.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskolan, skolan och sjukvården har anmälningsskyldighet och kan därför ej vara anonyma.