Aktivt föräldraskap

Att leda och fostra barn är den absolut viktigaste men kanske också den svåraste uppgiften i samhället och livet.

Aktivt Föräldraskap är en föräldrautbildning för dig som bor i Simrishamns kommun. Simrishamns kommun erbjuder dig som har barn i åldern 2-18 år en kurs kostnadsfritt. Kurslitteratur kan lånas eller köpas under kurstid.
Nya kurser startas varje termin på olika platser i kommunen.
Kursen ger dig ett förhållningssätt med konkreta redskap/verktyg i din föräldraroll till exempel hur du undviker att komma i maktkamp med dina barn och hur du stärker egenskaper som är grundläggande för ditt barns utveckling/beteende.

Kursen bygger i huvudsak på videosekvenser, diskussioner och hemuppgifter och är upplagd på sex tillfällen á tre timmar.

Kursledarna är anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Du kan läsa mer om Aktivt Föräldraskap genom att gå in på följande hemsida: www.activeparenting.se

Välkommen att anmäla dig genom att skicka e-post till niclas.bjornen@simrishamn.se
Ange: Namn (om ni är två föräldrar som vill gå på kursen ange då båda namnen), telefonnummer, adress, om ni vill gå på förmiddag, eftermiddag eller kväll.