Näringslivskalender

 
April    Tid  Plats  
 13 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
         
27 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
27 Frukostmöte Nätverket Österlen 7.30-9.30 Hotel Svea Simrishamn  
 

Maj

       
2 Innovation Camp 12-16.30 Örums Nygård  
18  Frukostmlöte för företagare  07.30-9.00 Skeppet, Marint centrum  
25 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn