Näringslivskalender

 
April        
25 Starta företag-träff  18-21 Marint centrum, Simrishamn  
25 Leaderstämma  18 Tomelilla Folkhögskola  
28 Informationsmöte TÖS  TBD Gamla Rådhuset, Ystad  
28 Start-up-café  9-12  Marint centrum, Café Sjöbris  
 

Maj

       
 9 Starta företag-träff 18-21 Tomelilla, kommunhuset  
 16 Frukostmöte NyföretagarCentrum 7.30-9 BilBengtsson, Ystad  
 18 Sommarjobbmässa TBD Marint centrum, Simrishamn  
 30 Starta företag-träff 18-21 Gamla rådhuset, Ystad