Näringslivskalender

 
Februari    Tid  Plats  
 2 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
 2 Frukostmöte för företagare om GDPR 7.30-9.15 Skeppet, Marint centrum, Simrishamn  
16 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
         
 

Mars

       
2 Start-up-café 9-11 Café Kagan, Simrishamn  
9 Exportboost  7.30-12 Ystad Arena, Ystad  
16 Start-up-café  9-11 Café Kagan, Simrishamn  
23 Frukostmöte för företagare  7.30-9 Österlengymnasiet, Simrishamn