Näringslivskalender

 
Oktober    Tid  Plats  
5 Frukostmöte om E-handel 7.30-9 Skeppet, Marint centrum  
11 Start-up-café 9-12 Café Kagan Simrishamn  
11 Startaeget-träff 18.30-19.30  Gamla Rådhuset, Ystad  
17  Hållbart byggande  13-16.30 Sjöbo Gästis  
23 Kväll med Objekt Vision   18-20 Rådhuset, Simrishamn  
26 Frukostmöte med ÖSKG  7.30-9 Tjörnedalagården  
 November        
7 Kickstart Digitalisering  8.30-12 Marint centrum  
22 Årets Företagarkväll  18.30-ca 23 Skeppet, Marint centrum