Affärskontakter

Denna sida är till för dig som söker kontakt med andra företag för affärssamarbete.

Lokala affärskontakter

 • Företagarnätverken i Simrishamns kommun

Om du söker affärskontakter i Simrishamns kommun kontakta då gärna de lokala företagsnätverken som finns i kommunen. Information och kontakter finner du på sidan Företagarnätverk.

 • Kommunens näringslivsutvecklare

Relativt ofta kontaktar företag kommunens näringslivsutvecklare med frågor om lokala eller regionala affärskontakter. Önskemålen kan till exempel handla om ett bättre utnyttjande av befintlig kompetens och kapacitet, lediga lokaler, samutnyttjande av transporter eller annat affärssamarbete mellan företag. Välkommen med dina önskemål och frågor om affärskontakter.
Kontakta Lars Persson, tfn 0414-81 91 22 eller e-post lars.persson@simrishamn.se.

 • Lediga lokaler

Söker du lediga lokaler i Simrishamns kommun hittar du information om industrimark och olika sorters lokaler på sidan Mark och lokaler.

Sök produkter och företag

 • Produkter

Söker du produkter som företag tillverkar eller tillhandahåller finns sökvertyget Kompass till din hjälp.

 • Företag i Simrishamns kommun

Söker du företag i Simrishamns kommun hittar du dessa på sidan Företag i Simrishamns kommun.

 • Regionala affärskontakter

De näringslivsansvariga i kommunerna i sydöstra Skåne: Simrishamns, Ystads och Tomelilla kommuner har ett nära samarbete när det gäller förfrågningar om affärskontakter mellan företag. Se även Regionalt samarbete.

 • Region Skåne

Näringslivsutveckling ansvarar för och koordinerar alla näringslivsfrågor inom Region Skåne. Uppgiften är att på olika sätt främja tillväxten inom regionen. Man initierar och fångar upp idéer som utvecklar näringslivet och underlättar företagens vardag. Avdelningarna heter Innovationssystem och Kluster, Företag och Branscher samt Inward Invest
Region Skåne, Näringslivsutveckling

 • Näringslivsutveckling Region Skåne Inward Invest

Avdelningen arbetar med att få utländska investeringar och utländska företagsetableringar till Skåne.
Kontaktuppgifter till avdelningens personal hittar du på Region Skånes näringslivssidor.

 • Sustainable Business Hub - ett nätverk för dig som satsar på hållbar affärsutveckling

Sustainable Business Hub hjälper företag som arbetar med varor eller tjänster med särskilt hög miljöprestanda att lyckas bättre och att få en positiv tillväxt. Arbete går ut på att föra samman dessa företag och underlätta deras marknadsföring. Sustainable Business Hub

 • Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Med 2 500 medlemsföretag, stora som små och från alla branscher, är Sydsvenska Industri- och Handelskammaren ett stort nätverk av företag. Verksamhet med många arrangemang innebär också en arena för nätverkande.
Mer information på Handelskammarens hemsida.

 • Connect Skåne

Information om Connect Skåne och möjligheterna till affärskontakter hittar du på www.connectskane.se

Köpa ett företag

Skiftet.nu är en mötesplats för dig som vill sälja eller köpa ett företag. Här kan du presentera ditt företag när du planerar att sälja. Vill du köpa ett företag kan du lägga ut din intresseprofil på den gemensamma mötesplatsen. Skiftet.nu genomför träffar och utbildningsdagar kring frågor om rör ägarskiften.
Mer information på www.skiftet.nu.

Förmedling av uppfinningar

 • Svenska Uppfinnareföreningen

Till Salu heter Svenska Uppfinnareföreningens salutorg för uppfinningar, produkter och företag.
Svenska Uppfinnareföreningen

 • Inventorfocus

Inventorfocus och förmedlar uppfinnare och företags samarbetsbehov!
Kostnadsfri anslutning för alla uppfinnare. Mer information på webbplatsen www.inventorfocus.nu.

 • Sök designföretag

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och verkar för att företag, organisationer och offentliga verksamheter ska bli mer medvetna om designens betydelse.
Du söka bland Sveriges designföretag för att hitta den som bäst passar ditt företags krav och behov. SVID kan inte garantera kvaliteten på de medverkande företagen. www.svid.se