Kontakt övrig administrativ personal i Skolområde Nord

 Övrig administrativ personal 

 Telefon

Biträdande rektor Madeleine L Jeppsson 0414-81 95 86
Kurator Åsa Andersson 0414-81 96 54
Specialpedagog, Kivik och Sankt Olof   Eva Klarberg              0709-81 95 19
Specialpedagog Gärsnäs Britt Månsson 0709-81 95 87
Skolsköterska Anna Bernhoff  0414-81 95 36 
Vaktmästare Jan-Erik Persson  0709-81 94 88

FRITIDSHEM INOM SKOLOMRÅDE NORD

Gärsnäs fritidshem Gläntan  0709-81 94 74 
Kiviks fritidshem Bombi Bitt  0709-81 95 64
Sankt Olofs fritidshem  0709-81 95 68

PERSONALRUM

Gärsnäs skola  0414-81 95 98
Kiviks skola  0414-81 95 97
Sankt Olofs skola  0414-81 95 99