Kontakt övrig administrativ personal i Skolområde Simrislund

..

ÖVRIG ADMINISTRATIV PERSONAL

TELEFON

Biträdande rektor Ingela Andersson 0414-81 96 16
Kurator Pia Nyman Persson 0414-81 96 11
Skolsköterska F-3 Sanna Tunali 0414-81 96 53
Skolsköterska 4-6 Sanna Tunali 0414-81 95 32
Socionom Matilda Arvidsson 0709-81 95 40
Socionom Christina Lareke 0709-81 95 12
Socionom Stina Pettersson 0709-819 5 00
Specialpedagog Kerstin Hedin Ekberg 0709-81 95 45
Vaktmästare David Lundin 0709-81 95 38

FRITIDSHEM INOM SKOLOMRÅDE SIMRISLUND

Ankarets fritidshem 0414-81 96 19, 0709 81 95 89
Bojens fritidshem 0414-81 98 76, 0709 81 95 76
Briggens fritidshem 0414-81 96 18, 0709 81 95 83
Fyrens fritidshem 0414-81 98 89, 0709 81 95 75
Fredsdalsskolans fritidshem 0414-81 96 09, 0709 81 95 13

ARBETSLAGEN

Fredsdalsskolan 4-6 0414-81 98 46, 0414-81 96 13
Väster 0414-81 98 70
Öster 0414-81 98 85