Kontakt övrig administrativ personal vid Skolområde Särskola

Välkommen att kontakta vår personal.

Övrig administrativ personal 

Telefon

Personalrum Grundsärskola träning   0414-81 98 77 / 0414-81 95 72
Personalrum Grundsärskola   0414-81 98 78
Personalrum Gymnasiesärskola   0414-81 95 47
Personalrum Särvux   0414-81 93 40
Studie- och yrkesvägledare Sara Westberg 0414-81 95 31 / 0709-81 95 17